Arabuluculuk

Pek çok gelişmiş demokratik hukuk sisteminde görülen arabuluculuk uygulaması 6325 sayılı Kanun ile artık Türk Hukuk Sistemi’nde de yerini aldı. Taraflar herhangi bir konudaki uyuşmazlıklarında mahkemeye gitmeden veyahut mahkemeleri sürüyor olsa dahi bir Arabulucu ile görüşüp sorunlarını adilane bir şekilde çözüme kavuşturabilirler.

Bu yasal hakları sayesinde yıllarca sürecek mahkeme sürecinden ve de pek çok mahkeme masrafından kurtularak çok daha hızlı, etkin ve her iki tarafın da menfaatine olacak şekilde bir çözüme kavuştururlar.