Bankacılık Hukuku

Bankacılık hukuku; banka işletmesi ve bu işletmenin hukuki ilişkilerini düzenler. Büromuz bankacılık ve finans hukukuna ilişkin faaliyet ve uyuşmazlıkları inceleyip çözüme kavuşturmaktadır.

Bir bankanın kuruluşuyla birlikte finansal faaliyetlere geçebilmesi için gerekli olan belgelerin düzenlenmesi, Bankalar birliği, BDDK ve TMSF ile ilgili hukuksal süreçlerin yürütülmesi, Leasing, faktoring ve çeşitli bankacılık operasyonlarının mali organizasyonu konusunda hukuki destek sağlanması, bankaların birleşme, bölünme, hisse değişimi gibi farklı işlemlerinin yapılması gibi çeşitli konularda hukuki destek sağlanmaktadır.