Hukuk Risk Yönetimi

Özel ve tüzel kişilerle ilgili ortaya çıkabilecek hukuki risklerle buna bağlı gelişen uyuşmazlıkların tespiti, konuya ilişkin gerekli önlemlerin alınması ve yönetilmesine dair hukuki destek sağlanmaktadır.

Büromuz müvekkillerini muhtemel hukuki risklerden korumak, bu konuda kendilerine hukuki yol haritası çıkarmak, hukuki ihtilafları önleyici çözümler üretmek, hukuki ihtilafın kaçınılmaz olduğu durumlarda ise sürecin müvekkiller lehine en kısa sürede ve en makul şekilde sonuçlanması için çözüm yolları sunmak adına müvekkillere Hukuki Risk Yönetimi hizmeti verilmektedir.