İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukukunun konusu sadece hizmet akdinden doğan ve tabi hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkileridir. Bu bağlamda; işçi haklarının korunması, iş hukuku çerçevesinde tereddüt yaşanan herhangi bir konuda işçi lehine karar verilmesini temin etmek, işçi ile işveren arasındaki hizmet sözleşmesine ilişkin karşılıklı sorumluluklara dayalı ilişki çerçevesinin belirlenmesi gibi konularda destek sunulmaktadır.