Miras Hukuku

Bir kimsenin ölümünden sonra, yasal ve atanmış mirasçıların kalıtın geçiş koşullarını hukuki yönden inceleyip hukuki sürecin mirasın açılmasından terekenin tasfiyesine kadar olan tüm aşamalarında takibi konusunda hizmet verilmektedir.