Sermaye Piyasası Hukuku

Ülkemizde ABD hukuku örnek alınarak geliştirilmeye çalışılan Sermaye Piyasası Hukuku, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir.

Anonim şirketlerin halka arzı konularının düzenlenmesi, hisse senetleri yatırımı danışmanlığı, sermaye piyasası araçlarının dağıtımı, ihracı ve toplanmasıyla bu araçların kayıt ve dağıtımından doğan hukuksal sorumluluk hakkında danışmanlık sağlanmaktadır.