Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, ticaret hukukunun bir alt dalıdır. Türk hukuk sisteminde şirketler, ticaret kanunu ve borçlar kanununda düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu 136. ve 556. maddeleri ve Borçlar Kanunu 520. ve 541. maddeleri uyarınca hizmet verilmektedir.

Şirketlerin kuruluşu ile alakalı akitler, büyümeye ilişkin şubeler, ticari kollar ve bayiliklerle ilgili tüm hukuki konular, bilumum alış-satış ve kira sözleşmelerinin yanı sıra şirket birleşmeleri, icra ve iflasa varıncaya değin tüm hukuksal süreçler uzman ekibimiz tarafından takip edilmektedir.