Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler hukukunun, tarafların hukuki iradelerine uygun olarak kurulması ve yürütülmesi hususunda söz konusu taraflar tarafından hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi ve gerekli notların düzenlenmesi, sözleşmelerde yer alan ve müvekkillerimiz aleyhine olumsuz sonuç doğurabilecek hususların tespiti, ticari sözleşmelerin hazırlanması konularında kurumsal ve bireysel destek sunulmaktadır.