Ticaret Hukuku

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ticari işletme kavramını merkez alan modern sistem benimsenerek; şirketler arası tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde genel hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Bu bağlamda; ticari ilişkilere yönelik sözleşme, şirket genel kurul toplantılarının yapılması hukuki metinlerin hazırlanması, şirket devir alma, birleşme, bölünme, hisse devri ve kurumsal yönetim gibi konularda her türlü hukuki destek verilmektedir.