Arabuluculuk

Pek çok gelişmiş demokratik hukuk sisteminde görülen arabuluculuk uygulaması 6325 sayılı Kanun ile artık Türk Hukuk Sistemi’nde de yerini aldı.

Devamı...

Ticaret Hukuku

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ticari işletme kavramını merkez alan modern sistem benimsenerek; şirketler arası tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde genel hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Devamı...

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, ticaret hukukunun bir alt dalıdır. Türk hukuk sisteminde şirketler, ticaret kanunu ve borçlar kanununda düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu 136. ve 556. maddeleri ve Borçlar Kanunu 520. ve 541. maddeleri uyarınca hizmet verilmektedir.

Devamı...

Ceza Hukuku

Suç ve cezaların incelenmesiyle doğan hukuka aykırı suçlar sonucunda, cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu aşamada “hukuku bilmemek mazeret sayılmaz” ilkesi gereğince müvekkillerimize cezai yaptırım doğurabilecek eylemler hakkında destek sunulmaktadır.

Devamı...

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri ve sınai mülkiyetle ilgili hakların korunması kapsamında; marka, patent, endüstriyel tasarımların tescili, konusu geçen hakların haksız kullanımının engellenmesi ve buna bağlı davaların takibi alanında hukuki hizmet sunulmaktadır.

Devamı...

Gayrimenkul Hukuku

Her türden gayrimenkul projesine dair tarafların sahip olduğu hakları yasalar çerçevesinde ele alıp, proje başlangıcından bitişine kadar tüm aşamaları içeren hukuki danışmanlık ve sözleşme hazırlama hizmetleri sunulmaktadır.

Devamı...

Vergi Hukuku

Ülkemizdeki vergi uygulamalarının sık sık güncellenmesi ve bu alanda yaşanabilecek aksaklıkların, birey ve kurumları ciddi mali kayıplara uğratma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, vergi hukuku üzerinde uzman bir ekip tarafından titizlikle çalışılması gerekmektedir.

Devamı...

Spor Hukuku

Büromuz, sporcu, kulüp, takım sahibi şirketler, ulusal ve uluslararası federasyonlar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi devletin ilgili kurumlarının birbirleriyle olan spor eylem ve etkinliklerine ilişkin anlaşmazlık ve çatışmaların çözümüne ilişkin hukuki sürecin yürütülmesi konusunda hizmet vermektedir.

Devamı...

Aile Hukuku

Temel olarak nişanlanma, evlenmenin koşul ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, vesayet ve çocuğun nafaka hakkı gibi çeşitli konulara ilişkin müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda destek sunulmaktadır.

Devamı...

Tüketici Hukuku

Özellikle son yıllarda bilinçlenen ve haklarının farkında olan tüketicilere yönelik Tüketici Haklarının Korunması Kanunu uyarınca tüketicilerin sağlığı, güvenliği ve ekonomik çıkarlarının korunması konusu önem kazanmaktadır.

Devamı...

Bilişim Hukuku

Güncel olarak bilgi teknolojileri hukuku alanındaki gelişmelerin takibi, konuya ilişkin pratik çözümler sunulması, ayrıca lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil takibi konularında hizmet verilmektedir.

Devamı...

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler hukukunun, tarafların hukuki iradelerine uygun olarak kurulması ve yürütülmesi hususunda söz konusu taraflar tarafından hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi ve gerekli notların düzenlenmesi, sözleşmelerde yer alan ve müvekkillerimiz aleyhine olumsuz sonuç doğurabilecek hususların tespiti, ticari sözleşmelerin hazırlanması konularında kurumsal ve bireysel destek sunulmaktadır.

Devamı...

Sermaye Piyasası Hukuku

Ülkemizde ABD hukuku örnek alınarak geliştirilmeye çalışılan Sermaye Piyasası Hukuku, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir.

Devamı...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukukunun konusu sadece hizmet akdinden doğan ve tabi hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkileridir.

Devamı...

Hukuk Risk Yönetimi

Özel ve tüzel kişilerle ilgili ortaya çıkabilecek hukuki risklerle buna bağlı gelişen uyuşmazlıkların tespiti, konuya ilişkin gerekli önlemlerin alınması ve yönetilmesine dair hukuki destek sağlanmaktadır.

Devamı...

Miras Hukuku

Bir kimsenin ölümünden sonra, yasal ve atanmış mirasçıların kalıtın geçiş koşullarını hukuki yönden inceleyip hukuki sürecin mirasın açılmasından terekenin tasfiyesine kadar olan tüm aşamalarında takibi konusunda hizmet verilmektedir.

Devamı...