Vergi Hukuku

Ülkemizdeki vergi uygulamalarının sık sık güncellenmesi ve bu alanda yaşanabilecek aksaklıkların, birey ve kurumları ciddi mali kayıplara uğratma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, vergi hukuku üzerinde uzman bir ekip tarafından titizlikle çalışılması gerekmektedir.

Bu noktada çeşitli vergiler çerçevesinde idarece yapılan tarh, tahakkuk, tahsil ve ceza uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, uzlaşma veya dava yoluna başvurulması, kurumların ve çalışanların vergi kesintilerinin takibi, mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması, hesap ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi, kurumlar vergisi muafiyet ve istisnaları gibi bir çok konuda uzman ekibimizce destek sunulmaktadır.